Archive | February, 2011

Se Bouki Nou Bouki, Nou Pa Fin Sòt Nèt

9 Feb

Mesye wo! Gade kijan bra nou pran nan moulen. Gade kouman peyi d’Ayiti pran nan cho. Jan zòt di “Se pa kout kanno ki koule bato, se pirat ki tire kout kanno ki koule bato”. Nou ka koule se vre, men nou ta koule ak diyite.

Menm lè Bouki pa yon entèlektyèl, li konnen gou fyèl. Yo di Bouki sòt men li pa finn trò popòt. Nan lekòl, li te chita anba ban men li konn ki koulè ki blan.

Mwen pa konprann kouman fè nèg, swa dizan, entèlektyèl (ak fanm tou!) vle ti simòn dirije lakansyèl. Tout jwèt se jwèt, kochèt pa ladann. Gade mesye dam, leve nen nou tande. Alèkile nan peyi d’Ayiti ou mèt di betiz, ou met fè betiz yo pa rele ou betizè. Bouki ki Bouki konn lè li fè dizè.

Si nou pa di ASE FOUT ! Peyi ya ap fini bout pa bout tankou yon fil a koud ki ap filange nan yon vye twal karabela jouk nou tonbe kote nou pat vle ya. Nan ochan inogirasyon va gen « tèl bagay manman w ». Im nasyonal nou va tounen larize entènasyonal.

Pwovèb la di « Lè ou pa jwenn manman ou tete grann », bon nou jwenn grann epi nou prefere gason tèt kale ak mini jip. Ki sa nou pral tete la. Ma… Mas… Ma Si… Ma Sisi… Oh oh ! apa mwen ap bege; pito mwen kanpe la. Ma Sifle Katon Wouj Wi ! Ouf ! pawòl la resi sòti.

Advertisements