Archive | December, 2014

La Vèy Nwèl

23 Dec

Alphonse: Konye a, pouki vantilatè limen andedan an nan fredi sa.
Alfred: Entèlektyèl pa ou la se nan gwo liv wap li yo li chita sèlman. Se yon ti “Heat” pòtatif sèlman nou genyen nan vye besment sa. Dè fwa, la pi fret pase nan mòg. So I put vantilatè pou pwopaje chalè a.
Alphonse: Wouch!!! Men pa pale devan vantilatè ya non. Se midi li ye wi Alfred; kounye ya ou poko brose dan ou?
Alfred: Ki sa ou vle di la Alphonse? Bouch mwen santi? Ou si se pa chosèt mayas ou a k’ap ba’w de sabò. Ou si se pa…
Alphonse: Non se pa chosèt mwen… Wouch! Chak fwa ou di yon mo sant lan monte.
Alfred: Ki sant ou pran atò? Manti w ap fè. Dyòl ou ki siman trò pre nen’w.
Alphonse: Ki sant? Ou pa ta di se yon chamo ki mouri depi 3 jou nan yon dezè, ki pa jwenn pyès bèt pou fin manje’l. Wa di se yon lalwa ki tyaka nan yon pate chen ak trip poul bò kote’l. Yon…
Alfred: Ase, ase fout! A la ou enpètinan. Gwo Jodi 24 Desanm sa, se kado derespektan sa ou pot ban mwen. Ou pa pran sant anba bra’m tou?
Alphonse: Ou pa ta di se yon…
Alfred: Gade Alphonse, si ou di yon mo an plis, n’ap bwè yon tas kafe anmè ansanm.
Alphonse: Alfred, ti kafe a t’ap bon wi pou mwen. Ou tèlman fè bwi nan tèt mwen yè swa mwen pa domi.
Alfred: Mwen kouzen? Mwen…
Alphonse: Ou menm ak tout zèl vèt ou a. Depi ou rantre ak fanm sa yè swa ou entène. Nou fè plis bwi pase 2 bourik k’ap goumen nan savann. Alsiyis fanm sa sifle pase trompèt k’ap bay prezidan O chan. Prochèn fwa kompè, al nan yon motèl.
Alfred: A papa, sa ou wè? Mwen fè ti poulèt la chante. Rezilta Vajagra. Manmzèl fèk rele’m pou di l’ap tounen aswè a. Ah papa, Zombi goute sèl li pa mande rete!
Alphonse: Ou pa menm konn non grenn nan w’ap bwèl. Vye chanm sa fè eko; si l’ap tounen, mwen pap la.
Alfred: Chanm? Ou rele sa chanm. Se nan yon besment wi nou rete Alphonse. Ou kanpe yon lè, ou konte 5 pa a dwat, 7 pa a goch pou ka banm yon ti lòsyè pou mwen repose vye manb mwen yo. Ou rele sa chanm? And then, you make me pay an Ham and a Laidit.
Alphonse: An Arm and a Leg kouzen, sa vle di trò chè. Si wap repete bagay la, di li byen. Antouka mwen apresye efò w’ap fè pou pale lang lan.
Alfred: Apa ou konprann! Epi depi blan konprann mwen, ou pa bezwen konprann mwen. Se pa ou ki siyen chèk mwen lè vandredi.
Alphonse: Al brose dyòl ou Alfred, ale… bagay la monte ankò la!

Advertisements

M ap Fou

13 Dec

Mwen santi m ka fou
Kò mwen pran yon lòt direksyon
Men GPS kè mwen pa janm chanje destinasyon
Se ou ki toujou nan gou mwen

Lè mwen pèdi nan dezè konfizyon
Se souvni lanmou w ki gide pa mwen
M ap fou si lannwit pa vin jou
M ka fou si w toujou ap fè m fè joujou,

Mwen reve yon gwo lakou
Kote timoun nou ta jwe lago kache
Kote Kachkach liben pa janm sere liben

Mwen janbe yon kafou
Kote mwen kite santiman mwen tache
Kote limyè lanmou ou toujou limen

Mwen pap fou

‘til I WIN

13 Dec

‘til I WIN
I can run under the rain but it never rains when I run
Oh, I’d like to have fun under the sun
But it’s never sunny when I am being funny
Life is not itself without the .if.
If only we knew how to celebrate its gift

I can dance and jump over fence
Oh, how I’d like to wake up in France
But my dreams don’t raise tent in its continent
Life is nothing near what you think
But your thinking may dress up your life

It’s way past 3am
I am writing while eating M&Ms
I don’t make much sense
But there is no such grade as an M
So I turn it over to get a W over Life
Because it isn’t over ‘til I WIN