La Vèy Nwèl

23 Dec

Alphonse: Konye a, pouki vantilatè limen andedan an nan fredi sa.
Alfred: Entèlektyèl pa ou la se nan gwo liv wap li yo li chita sèlman. Se yon ti “Heat” pòtatif sèlman nou genyen nan vye besment sa. Dè fwa, la pi fret pase nan mòg. So I put vantilatè pou pwopaje chalè a.
Alphonse: Wouch!!! Men pa pale devan vantilatè ya non. Se midi li ye wi Alfred; kounye ya ou poko brose dan ou?
Alfred: Ki sa ou vle di la Alphonse? Bouch mwen santi? Ou si se pa chosèt mayas ou a k’ap ba’w de sabò. Ou si se pa…
Alphonse: Non se pa chosèt mwen… Wouch! Chak fwa ou di yon mo sant lan monte.
Alfred: Ki sant ou pran atò? Manti w ap fè. Dyòl ou ki siman trò pre nen’w.
Alphonse: Ki sant? Ou pa ta di se yon chamo ki mouri depi 3 jou nan yon dezè, ki pa jwenn pyès bèt pou fin manje’l. Wa di se yon lalwa ki tyaka nan yon pate chen ak trip poul bò kote’l. Yon…
Alfred: Ase, ase fout! A la ou enpètinan. Gwo Jodi 24 Desanm sa, se kado derespektan sa ou pot ban mwen. Ou pa pran sant anba bra’m tou?
Alphonse: Ou pa ta di se yon…
Alfred: Gade Alphonse, si ou di yon mo an plis, n’ap bwè yon tas kafe anmè ansanm.
Alphonse: Alfred, ti kafe a t’ap bon wi pou mwen. Ou tèlman fè bwi nan tèt mwen yè swa mwen pa domi.
Alfred: Mwen kouzen? Mwen…
Alphonse: Ou menm ak tout zèl vèt ou a. Depi ou rantre ak fanm sa yè swa ou entène. Nou fè plis bwi pase 2 bourik k’ap goumen nan savann. Alsiyis fanm sa sifle pase trompèt k’ap bay prezidan O chan. Prochèn fwa kompè, al nan yon motèl.
Alfred: A papa, sa ou wè? Mwen fè ti poulèt la chante. Rezilta Vajagra. Manmzèl fèk rele’m pou di l’ap tounen aswè a. Ah papa, Zombi goute sèl li pa mande rete!
Alphonse: Ou pa menm konn non grenn nan w’ap bwèl. Vye chanm sa fè eko; si l’ap tounen, mwen pap la.
Alfred: Chanm? Ou rele sa chanm. Se nan yon besment wi nou rete Alphonse. Ou kanpe yon lè, ou konte 5 pa a dwat, 7 pa a goch pou ka banm yon ti lòsyè pou mwen repose vye manb mwen yo. Ou rele sa chanm? And then, you make me pay an Ham and a Laidit.
Alphonse: An Arm and a Leg kouzen, sa vle di trò chè. Si wap repete bagay la, di li byen. Antouka mwen apresye efò w’ap fè pou pale lang lan.
Alfred: Apa ou konprann! Epi depi blan konprann mwen, ou pa bezwen konprann mwen. Se pa ou ki siyen chèk mwen lè vandredi.
Alphonse: Al brose dyòl ou Alfred, ale… bagay la monte ankò la!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: