Archive | January, 2015

Lè n ap chat

16 Jan

Lè n ap chat ou mete m alèz

Ou twoke non mwen pou TiBlèz

Ou fè kè m kontan menm lè mwen pa nan bon tan.

Lè n ap chat ou fè m fremi, ou fè m souri

Bouch mwen chire jouk bò zorèy mwen.

Lè n ap chat ou satiyèt lespri mwen

Dwèt mwen lejè kou plim, lè se avè w m ap Chat;

Dwèt mwen peze nenpòt ki touch

Y ap ekri sa mwen resanti… Wouch!

No Dyòl to Talk, No Dwèt to type.

Mwen tande ou k ap ri tou

Vwa a sòti byen lwen, trè lwen

Men mwen santi ou pre kòm, mwen santi ou pre kèm

Si pre ke mwen pran odè savon twalèt kò w.

Ou gen sant la roze sou jaden prentan

Ou gen sant yon dlo sous ke solèy jen ap rechofe

Yon fèy sèch premye novanm kap tonbe pou salye gede

Ou gen sant yon pye pen ke la nèj ap karese.

Mwen ka pase 4 sezon ap Chat

San mwen pa wè ti chat ou

M ap toujou souri depi ke chak swa nou ka Chat

Paske mwen pa sou fè pa chat.

Advertisements

The God in Me

4 Jan

The imminent outcome of life is death; so in living in the moment just for the present, when death comes it will be the end…, the end of you and the end of all you worked for.

Live with greater expectations then your circumstances; Live for a life without death; Live believing that your life on earth is like a river flowing from one point (your creation) to another (your destination) which is not death.

Trust in your faith, in yourself and in your feelings. Feel Love, Feel Peace, Feel a Greater You.

For:

You are Love and You are Loved!

You are Peace and You have been given Peace!

You are Part Creation and Part Creator!

So set your mind to what you desire as if it is. Breathe life into everything you are experiencing because if you don’t, death will take form in you and you will become death.

Life is a choice; Life is a choice we shall all make because after the inevitable death of your temporary body, Life continues and Life is better than you can ever imagine.

January 4th, 2015 – 11:11am

Alex the Creator communicating with Alex the Creation