Tag Archives: al komplis

Twitter Account

7 Jul

Alphonse : Ey Kouzen, kouman ou fè dòmi yè swa ak chalè sa. Nèg la wonfle anwo li wonfle anba ; ou mal elve wi kompè.

Alfred : Chalè a te rèd yè swa vre wi. Yo di demen l ap pi rèd, wa bouche zòrèy ou, bouche nen w tou, paske mwen pwal wonfle pi rèd.

Alphonse : Mwen m ap dòmi sou balkon an !

Alfred : Nou gen balkon ?!!! Alphonse se nan yon besment nou rete wi. Ou bliye sa ? Pa gen balkon non.

Alphonse : Mwen vle di balkon vwazin nan.

Alfred : Vwazin nan gen mari, mwen pa kwè li ap kite w dòmi nan balkon li.

Alphonse : Va croire ça ! Mwen dòmi sou balkon an, nan balkon an deja. Ki mari sa, li pat di m non. Mwen te ka nan cho la wi.

Alfred : Ou poko nan cho. W ap nan cho si ou pa efase kont ou te kreye pou mwen an.

Alphonse: Pouki sa? Sak pase menm? Mwen panse ou t ap kontan. Rann sèvis Mennen chagren.

Alfred: Lòt jou mwen te oblije fè 911.

Alphonse: Eksplike m non kouzen, pou ki.

Alfred : Anbe tande non. M ap fè ou la bab ou ap pase menw. Koute non :

911 Operator : 911 what is your emergency ?

Alfred : Pliz, Hèp, Hèp. 2 peoples follow me.

911 Operator : Sir, do you speak english ? Did you say 2 people are following you ?

Alfred : Yes, Yes ! 2 peoples. For 2 dez now. 2 peoples follow me. Yon account mwen ouvri, epi 2 peoples start follow me. Pliz, Hèp !

911 Operator : Where are you sir ? 2 days ? Are they still following you? Which bank did you open the account with.

Alfred : Wat are you tòking about ? Bank ? No bank Sir, no Bank. I open account and 2 peoples follow me.

911 Operator : What do you mean, no bank. You said you opened an account, right ?

Alfred : YES, A TWITTER ACCOUNT. And 2 peoples started following me.

911 Operator : Have a good day Sir. And don’t call again.

Alphonse : Kouzen, se nòmal wi. People follow people on Twitter. Depi mwen ouvri Kont lan pou ou, se nòmal pou yo swiv ou. Lòt jou mwen di ke ou sòt, men kouzen, ou pa kanmarad sòt non. Ou pi mal !

Alfred : Frekan ! Ou frekan wi Alphonse. Bon mwen pat konprann bagay twitter sa. Ou pat di m sa. Ak chalè sa pa fè mwen fè kòlè, pran yon ti dlo pou mwen pito.

Alphonse : Apa frijidè a la. Pran dlo ou pou kont ou. Men atansyon, mwen fèk achte frijidè a. Se yon frijidè dijital, peze bouton an lap ba ou dlo. 1 pou dlo, 2 pou ti glas, 3 pou gwo glas.

Alfred : Apa se tankou yon moun frijidè a ye, number 1 : li pipi dlo, number 2 : bagay la di, number 3 : …

Alphonse : Ou pa bezwen di number 3 a. Nèg sal, gen timoun k ap tande w wi.

 

 

Advertisements

Boul Bòlèt la

12 Jun

Alfred: Alphonse, bonjou wi. Se yon ti kafe ou ap bwè la ? Ou pa kite pou mwen ?

Alphonse: Ohoh, mwen pa konnen si ou te leve non, mwen pat fè ase. Pa gen pou ou non.

Alfred: Sa pa fè anyen, chak maten ou toujou bliye si m te rete la. Se yon sèl kabann nan nou pataje, ou anlè, mwen anba. Sant mayas ou anpeche m dòmi le swa. Epi ou bliye si m te la. Ou pa bliye anyen ankò ?

Alphonse: Non, mwen pa kwè non. Sof si jodi ya se fèt ou !

Alfred: Mwen pa konnen.

Alphonse: Ou pa konnen ?!!! Ohoh, jodi ya se pa douz jen ? Se fèt ou wi kouzen, mwen manke bliye.

Alfred: Sa pa tap etone mwen. Tout moun bliye fèt mwen. Se sou Facebook moun konnen ke se fèt lòt, kòm mwen pa gen Facebook, moun bliye m. Mwen pa a la mòd.

Alphonse: Yo pa bliye w kouzen, pa di sa.

Alfred: Yo bliye m, yo bliye fèt mwen. Menm papa m bliye fèt mwen.

Alphonse: Alfred, defun papa w, tonton m mouri kèk jou wi. Kite mò granmoun nan trankil non.

Alfred: Mwen konnen li mouri, men menm yon boul bòlèt li ta pot nan rèv pou fèt mwen. Mwen ta byen fè yon ti milyon.

Alphonse: Yon boul Bòlèt? Se pou sa ou boude konsa, ou pa reve yè swa. Ou pa serye non kouzen.

Alfred: Mwen fout razè, nèg la mouri li pa kite yon moso tè pou mwen. Menm nan lanmò li chich. Yon ti boul bòlèt se pa mande tròp sa. Mwen fout bezwen yon ti milyon tou mwen menm ; ak tout fanm sa yo mwen gen Ayiti ki ap voye mande m peye lekòl, mete minit sou telefòn yo, mwen bezwen lajan, anpil lajan.

Alphonse: Bon ou pa Donald Trump, kote pou jwenn milyon sa.

Alfred: Kòman sa, se kandida fo cheve sèlman ki gendwa milyonè ?

Alphonse: Epi tou ou pa Bill Clinton, kote ou bare ak tout fanm sa yo an Ayiti la ?

Alfred: Paske mwen pa chita dèyè biwo tankou Bill ou panse pa gen fanm kap goumen pou ajenou douvan m. Ou chire. Lè ou flannè wa konprann.

Alphonse: Yon sèl bagay mwen konprann kouzen, si ou pa jwenn boul bòlèt sa ou ap gen yon boul leve nan do w. Antouka Bòn Fèt kouzen. Bondye beni w ! Kòm kado mwen pral ouvri yon kont Facebook pou ou.

Honda HIV

27 May

Alfred: Ki sa w ap tande la Alphonse? Ou pa tande Radyo Ayisyen menm ou menm. Tout lajounen se yon bwa angle nan zorèy mwen.

Alphonse: Good morning Cuz!

Alfred: Chadap bouch ou la. Radyo sa pa gen lòt pòs? Pran nouvèl lakay non, olye w ap tande zen sou Prezidan Meriken.

Alphonse: Fèmen bouch ou non. Mwen bezwen tande sa y ap di la. Se blag wi misye ap bay, se pa zen non.

Radyo: President Obama’s hair is so white now, it hates the slogan “Black life matters”.

Alphonse ap ri jik li pipi sou li.

Alfred: Kote sa yo di la pou w ap tiyè tèt ou ri la. Sa blag sa di menm?

Alphonse: Haha…Haha Lè ou pale anglè, wa konprann.

Alfred: Fwenk banm zòrèy mwen ak koze Angle sa. Se yon sèvis mwen vín mande w. Si ou pa kapab di ou pa kapab.

Alphonse: OK, mwen fèmen dyòl Radyo a. M ap tande w.

Alfred: Mwen bezwen al achte yon machin, eske ou ka ale avè m? Bòs lan travay la fèk achte yonn tou nèf, se li mwen vle tou.

Alphonse: Ki jan de machinn? ou konn si li bon? Paske patwon an gen youn ou vle l tou.

Alfred: Li pa ka pa bon. Sinon Bòs ze kou rèd sa pa t ap achte l. Mwen pa fin sonje ki jan de machinn non. Antouka li gen yon “H” sou zo bwa nen li.

Alphonse: Ou vle di machinn nan gen yon “H” kòm logo?

Alfred: Apa ou konprann! Se sa menm!

Alphonse: Kouman machinn nan rele “Hyundai”?

Alfred: Li pa gen “Ay” ladann. Mezanmi, machinn nan pa gen bouda pou bèt mode l pou li ta rele “Ay”.

Alphonse: Embesil, ki mak machinn nan mwen vle di w. If not a” Hyundai”, it’s a “Honda”.

Alfred: Yes!!! That’s it! Ou wè, kou ou di li an anglè a mwen konprann. It’s a Honda HIV.

Alphonse: KISA!!! KISA! Ou byen di “Etch, Ay, Vi” (HIV)? Li pa ka sa, I know they have Honda HR-V.

Alfred: Wi se sa mwen di wi. yon Honda “Etch, Ay, Vi” (HR-V)

Alphonse: Di li an kreyòl

Alfred: “Ach, Èr, Ve” (HR-V) kòman mwen mal di?

Alphonse: Di li an anglè.

Alfred: “Etch, Ay, Vi” (HR-V), se pa fout sa?

Alphonse: Kouzen se “Etch, Arrrrrrrrrrrrrrrrrr, Vi” lòt mo a se sida li vle di.

Alfred: Oh oh machinn nan bay sida menm. Non monchè mwen pap achte l ankò.

Alphonse mete de men li nan tèt li.

Alphonse: Se pa sa mwen vle di non konpè. Koumanman mesye, KOUZEN, OU SÒT TOUT BON WI.

Fòfè

25 Jun

Alfred: Tande non, lòt jou mwen rele sèm nan k ap viv Montreal. Epi l ap eksplike m pwoblèm li te genyen ak telefòn selilè l la.

Alphonse: Bon se pa kouzen m ou ye? Lè ou di sè ou la, ou vle pale de kouzin mwen tou. W ap pale kòm si se yon moun ke mwen pat konnen.

Alfred: Ou pa konn sè sa! Epi ou toujou ap dekoupe pawòl mwen…

Alphonse: Sof si sè sa a, se yon sè legliz ou yon sè bò kwis. Kòm mwen pa janm mache nan menm legliz ak ou, e mwen pa janm frite nan menm katye ak ou. Mwen ka pa konn sè sa.

Alfred: Menm yon ti istwa banal mwen pa menm ka konte nan kay isit la. Mwen fout peye bil isit la tou wi. Kou m ouvri bouch mwen ou louvre dyòl ou. Mwen pale, ou ranni; mwen mache ou kouri…

Alphonse: Ou gen bouch, mwen m gen dyòl pa vre?

Alfred: Lè m chita ou kouche, kounye a lè m al nan twalèt la, m al pipi ou menm ou desann pantalon w pou ou…

Alphonse: Hey, frenk! kanpe la! Teke fren w! Bouch ou sal, mwen dyòl mwen dous, so mwen pa ka nan joure avèk ou.

Alfred: Ou konn sa kouzen; anbe banm pale. Kite m rakonte istwa a san ou pa koupe pawòl mwen tankou yon sen entereronp. Dyòl dous ou a kite l pou sendenden ak mini jip yo ki nan travay ou an.

Alphonse: M ap tande w. Pale vit, pale prop.

Alfred: Pale prop? Sa sa vle di?

Alphonse: Enbe si m di pa pale fatra, w ap fache.

Alfred: Twipp!!! Tande non; Mwen rele sè m nan Montreal. L ap eksplike m pwoblèm li gen yen avèk Bell,  sèvis telefòn ni. Ou konn Kebekwa sa yo pale franse a yon lòt jan, Alphonse.

Alphonse: M ap tande w wi

Alfred: Li di mwen li te gen yon “Forfait” ak Bell, li vle chanje li. M ap poze tèt mwen kesyon ki sa ki fòfè ya? Mwen m konnen ke se lè wap jwe foubòl nan chanpyona vakans, lòt ekip la pa prezante, se lè sa ou fè fòfè sou li.

Alphonse: Ou ta kite moun nan eksplike w mo a.

Alfred: Mwen m gentan di woy sè m ap fè fòfè sou yon gwo konpanyi. Siman li pwal fè kòb sou yo. Mwen gentan kontan.

Alphonse: Kontan se rans, kounye a ou dwe ri jik deyè zorèy ou!

Alfred: Mezanmi wo, inyorans se malediksyon. Mwen pa konn sa mo a vle di, men nan tèt mwen sa gen rapò ak lajan.

Alphonse: Se sou moun ou wi! Lè yon moun ap pale avèk ou, ou pa pran tan w pou tande, ou pa poze kesyon menm lè ou pa konprann, epi ou pran koze a kòm si se pa w. Ou pa janm mande li kisa fòfè ya vle di?

Alfred: Non monchè, li ap konprann mwen sòt vre.

Alphonse: Kòman sa, men lang lan pa pou ou? Ou ka gen yon bagay ou pa konprann. Ban m nimewo li pou m rele l. Se pa nimewo li ki nan ti papye sa?

Alfred: Hen!!! Ki papye?

Alphonse: Oh! Alfred, apa ou manje papye ya. Kade yon tenten, gade yon salmanaza! Kifè kouzen, ou manje papye ya; ou bliye ke se nan papye sa vwazín nan te pote pwazon rat la pou nou.

Alfred: … … he, ha, ha … hek! Henk, banm yon ti dlo. Hek, Henk…

Alphonse: Ou vle mwen rele 911 pou ou?

La Vèy Nwèl

23 Dec

Alphonse: Konye a, pouki vantilatè limen andedan an nan fredi sa.
Alfred: Entèlektyèl pa ou la se nan gwo liv wap li yo li chita sèlman. Se yon ti “Heat” pòtatif sèlman nou genyen nan vye besment sa. Dè fwa, la pi fret pase nan mòg. So I put vantilatè pou pwopaje chalè a.
Alphonse: Wouch!!! Men pa pale devan vantilatè ya non. Se midi li ye wi Alfred; kounye ya ou poko brose dan ou?
Alfred: Ki sa ou vle di la Alphonse? Bouch mwen santi? Ou si se pa chosèt mayas ou a k’ap ba’w de sabò. Ou si se pa…
Alphonse: Non se pa chosèt mwen… Wouch! Chak fwa ou di yon mo sant lan monte.
Alfred: Ki sant ou pran atò? Manti w ap fè. Dyòl ou ki siman trò pre nen’w.
Alphonse: Ki sant? Ou pa ta di se yon chamo ki mouri depi 3 jou nan yon dezè, ki pa jwenn pyès bèt pou fin manje’l. Wa di se yon lalwa ki tyaka nan yon pate chen ak trip poul bò kote’l. Yon…
Alfred: Ase, ase fout! A la ou enpètinan. Gwo Jodi 24 Desanm sa, se kado derespektan sa ou pot ban mwen. Ou pa pran sant anba bra’m tou?
Alphonse: Ou pa ta di se yon…
Alfred: Gade Alphonse, si ou di yon mo an plis, n’ap bwè yon tas kafe anmè ansanm.
Alphonse: Alfred, ti kafe a t’ap bon wi pou mwen. Ou tèlman fè bwi nan tèt mwen yè swa mwen pa domi.
Alfred: Mwen kouzen? Mwen…
Alphonse: Ou menm ak tout zèl vèt ou a. Depi ou rantre ak fanm sa yè swa ou entène. Nou fè plis bwi pase 2 bourik k’ap goumen nan savann. Alsiyis fanm sa sifle pase trompèt k’ap bay prezidan O chan. Prochèn fwa kompè, al nan yon motèl.
Alfred: A papa, sa ou wè? Mwen fè ti poulèt la chante. Rezilta Vajagra. Manmzèl fèk rele’m pou di l’ap tounen aswè a. Ah papa, Zombi goute sèl li pa mande rete!
Alphonse: Ou pa menm konn non grenn nan w’ap bwèl. Vye chanm sa fè eko; si l’ap tounen, mwen pap la.
Alfred: Chanm? Ou rele sa chanm. Se nan yon besment wi nou rete Alphonse. Ou kanpe yon lè, ou konte 5 pa a dwat, 7 pa a goch pou ka banm yon ti lòsyè pou mwen repose vye manb mwen yo. Ou rele sa chanm? And then, you make me pay an Ham and a Laidit.
Alphonse: An Arm and a Leg kouzen, sa vle di trò chè. Si wap repete bagay la, di li byen. Antouka mwen apresye efò w’ap fè pou pale lang lan.
Alfred: Apa ou konprann! Epi depi blan konprann mwen, ou pa bezwen konprann mwen. Se pa ou ki siyen chèk mwen lè vandredi.
Alphonse: Al brose dyòl ou Alfred, ale… bagay la monte ankò la!