Tag Archives: haitian

Twitter Account

7 Jul

Alphonse : Ey Kouzen, kouman ou fè dòmi yè swa ak chalè sa. Nèg la wonfle anwo li wonfle anba ; ou mal elve wi kompè.

Alfred : Chalè a te rèd yè swa vre wi. Yo di demen l ap pi rèd, wa bouche zòrèy ou, bouche nen w tou, paske mwen pwal wonfle pi rèd.

Alphonse : Mwen m ap dòmi sou balkon an !

Alfred : Nou gen balkon ?!!! Alphonse se nan yon besment nou rete wi. Ou bliye sa ? Pa gen balkon non.

Alphonse : Mwen vle di balkon vwazin nan.

Alfred : Vwazin nan gen mari, mwen pa kwè li ap kite w dòmi nan balkon li.

Alphonse : Va croire ça ! Mwen dòmi sou balkon an, nan balkon an deja. Ki mari sa, li pat di m non. Mwen te ka nan cho la wi.

Alfred : Ou poko nan cho. W ap nan cho si ou pa efase kont ou te kreye pou mwen an.

Alphonse: Pouki sa? Sak pase menm? Mwen panse ou t ap kontan. Rann sèvis Mennen chagren.

Alfred: Lòt jou mwen te oblije fè 911.

Alphonse: Eksplike m non kouzen, pou ki.

Alfred : Anbe tande non. M ap fè ou la bab ou ap pase menw. Koute non :

911 Operator : 911 what is your emergency ?

Alfred : Pliz, Hèp, Hèp. 2 peoples follow me.

911 Operator : Sir, do you speak english ? Did you say 2 people are following you ?

Alfred : Yes, Yes ! 2 peoples. For 2 dez now. 2 peoples follow me. Yon account mwen ouvri, epi 2 peoples start follow me. Pliz, Hèp !

911 Operator : Where are you sir ? 2 days ? Are they still following you? Which bank did you open the account with.

Alfred : Wat are you tòking about ? Bank ? No bank Sir, no Bank. I open account and 2 peoples follow me.

911 Operator : What do you mean, no bank. You said you opened an account, right ?

Alfred : YES, A TWITTER ACCOUNT. And 2 peoples started following me.

911 Operator : Have a good day Sir. And don’t call again.

Alphonse : Kouzen, se nòmal wi. People follow people on Twitter. Depi mwen ouvri Kont lan pou ou, se nòmal pou yo swiv ou. Lòt jou mwen di ke ou sòt, men kouzen, ou pa kanmarad sòt non. Ou pi mal !

Alfred : Frekan ! Ou frekan wi Alphonse. Bon mwen pat konprann bagay twitter sa. Ou pat di m sa. Ak chalè sa pa fè mwen fè kòlè, pran yon ti dlo pou mwen pito.

Alphonse : Apa frijidè a la. Pran dlo ou pou kont ou. Men atansyon, mwen fèk achte frijidè a. Se yon frijidè dijital, peze bouton an lap ba ou dlo. 1 pou dlo, 2 pou ti glas, 3 pou gwo glas.

Alfred : Apa se tankou yon moun frijidè a ye, number 1 : li pipi dlo, number 2 : bagay la di, number 3 : …

Alphonse : Ou pa bezwen di number 3 a. Nèg sal, gen timoun k ap tande w wi.

 

 

Advertisements

Fòfè

25 Jun

Alfred: Tande non, lòt jou mwen rele sèm nan k ap viv Montreal. Epi l ap eksplike m pwoblèm li te genyen ak telefòn selilè l la.

Alphonse: Bon se pa kouzen m ou ye? Lè ou di sè ou la, ou vle pale de kouzin mwen tou. W ap pale kòm si se yon moun ke mwen pat konnen.

Alfred: Ou pa konn sè sa! Epi ou toujou ap dekoupe pawòl mwen…

Alphonse: Sof si sè sa a, se yon sè legliz ou yon sè bò kwis. Kòm mwen pa janm mache nan menm legliz ak ou, e mwen pa janm frite nan menm katye ak ou. Mwen ka pa konn sè sa.

Alfred: Menm yon ti istwa banal mwen pa menm ka konte nan kay isit la. Mwen fout peye bil isit la tou wi. Kou m ouvri bouch mwen ou louvre dyòl ou. Mwen pale, ou ranni; mwen mache ou kouri…

Alphonse: Ou gen bouch, mwen m gen dyòl pa vre?

Alfred: Lè m chita ou kouche, kounye a lè m al nan twalèt la, m al pipi ou menm ou desann pantalon w pou ou…

Alphonse: Hey, frenk! kanpe la! Teke fren w! Bouch ou sal, mwen dyòl mwen dous, so mwen pa ka nan joure avèk ou.

Alfred: Ou konn sa kouzen; anbe banm pale. Kite m rakonte istwa a san ou pa koupe pawòl mwen tankou yon sen entereronp. Dyòl dous ou a kite l pou sendenden ak mini jip yo ki nan travay ou an.

Alphonse: M ap tande w. Pale vit, pale prop.

Alfred: Pale prop? Sa sa vle di?

Alphonse: Enbe si m di pa pale fatra, w ap fache.

Alfred: Twipp!!! Tande non; Mwen rele sè m nan Montreal. L ap eksplike m pwoblèm li gen yen avèk Bell,  sèvis telefòn ni. Ou konn Kebekwa sa yo pale franse a yon lòt jan, Alphonse.

Alphonse: M ap tande w wi

Alfred: Li di mwen li te gen yon “Forfait” ak Bell, li vle chanje li. M ap poze tèt mwen kesyon ki sa ki fòfè ya? Mwen m konnen ke se lè wap jwe foubòl nan chanpyona vakans, lòt ekip la pa prezante, se lè sa ou fè fòfè sou li.

Alphonse: Ou ta kite moun nan eksplike w mo a.

Alfred: Mwen m gentan di woy sè m ap fè fòfè sou yon gwo konpanyi. Siman li pwal fè kòb sou yo. Mwen gentan kontan.

Alphonse: Kontan se rans, kounye a ou dwe ri jik deyè zorèy ou!

Alfred: Mezanmi wo, inyorans se malediksyon. Mwen pa konn sa mo a vle di, men nan tèt mwen sa gen rapò ak lajan.

Alphonse: Se sou moun ou wi! Lè yon moun ap pale avèk ou, ou pa pran tan w pou tande, ou pa poze kesyon menm lè ou pa konprann, epi ou pran koze a kòm si se pa w. Ou pa janm mande li kisa fòfè ya vle di?

Alfred: Non monchè, li ap konprann mwen sòt vre.

Alphonse: Kòman sa, men lang lan pa pou ou? Ou ka gen yon bagay ou pa konprann. Ban m nimewo li pou m rele l. Se pa nimewo li ki nan ti papye sa?

Alfred: Hen!!! Ki papye?

Alphonse: Oh! Alfred, apa ou manje papye ya. Kade yon tenten, gade yon salmanaza! Kifè kouzen, ou manje papye ya; ou bliye ke se nan papye sa vwazín nan te pote pwazon rat la pou nou.

Alfred: … … he, ha, ha … hek! Henk, banm yon ti dlo. Hek, Henk…

Alphonse: Ou vle mwen rele 911 pou ou?

Lè n ap chat

16 Jan

Lè n ap chat ou mete m alèz

Ou twoke non mwen pou TiBlèz

Ou fè kè m kontan menm lè mwen pa nan bon tan.

Lè n ap chat ou fè m fremi, ou fè m souri

Bouch mwen chire jouk bò zorèy mwen.

Lè n ap chat ou satiyèt lespri mwen

Dwèt mwen lejè kou plim, lè se avè w m ap Chat;

Dwèt mwen peze nenpòt ki touch

Y ap ekri sa mwen resanti… Wouch!

No Dyòl to Talk, No Dwèt to type.

Mwen tande ou k ap ri tou

Vwa a sòti byen lwen, trè lwen

Men mwen santi ou pre kòm, mwen santi ou pre kèm

Si pre ke mwen pran odè savon twalèt kò w.

Ou gen sant la roze sou jaden prentan

Ou gen sant yon dlo sous ke solèy jen ap rechofe

Yon fèy sèch premye novanm kap tonbe pou salye gede

Ou gen sant yon pye pen ke la nèj ap karese.

Mwen ka pase 4 sezon ap Chat

San mwen pa wè ti chat ou

M ap toujou souri depi ke chak swa nou ka Chat

Paske mwen pa sou fè pa chat.